Regulamin

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości. Proszę uważnie zapoznać się z treścią regulaminu.

 1. Pokoje w Green Hostelu wynajmowane są na doby.
 2. Doba hostelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 11:00 następnego dnia. Goście, którzy nie wymeldują się do godziny 11:30 zostaną obciążeni kosztem kolejnego noclegu.
 3. W przypadku chęci przedłużenia pobytu w naszym hostelu na okres dłuższy niż podany w dniu przybycia lub rezerwacji, prosimy zgłaszać się w recepcji lub telefonicznie do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju.
 4. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w dniu przyjazdu przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. W celu potwierdzenia rezerwacji w ciągu 24 godzin (jeden dzień roboczy) należy wpłacić 50% całkowitego kosztu pobytu.
 6. Jeżeli gość nie zadeklaruje późniejszego przyjazdu rezerwacja jest gwarantowana do godz. 17:00.
 7. Rezerwacja może zostać skasowana lub zmieniona jeśli recepcja hostelu zostanie o tym poinformowana mailowo lub telefonicznie nie później niż 48 godzin przed datą rezerwacji. Wówczas wpłacona zaliczka zostanie zwrócona na konto, z którego została przesłana, w ciągu 14 dni od daty anulacji, a z karty kredytowej nie zostaną pobrane żadne środki. W innym razie zaliczka przepada lub z karty kredytowej zostanie pobrana należność za jedną dobę.
 8. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją treści regulaminu.
 9. Opłaty za pobyt w Green Hostelu dokonuje się w chwili zameldowania z góry za cały okres pobytu.
 10. Cena za nocleg jest umowna i nie jest stała. Aktualne ceny są dostępne na stronie internetowej hostelu w zakładce Cennik.
 11. Zabrania się użyczania pokoju osobom nie zameldowanym w Green Hostelu. Gość hostelu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet przed upływem terminu, za który uiścił opłatę.
 12. Osoby nie zameldowane w Green Hostelu są zobowiązane do opuszczenia hostelu do godz. 22:00. Odpowiedzialność za osoby odwiedzające ponoszą przyjmujący ich Goście.
 13. W pokojach wieloosobowych wynajmowane są łóżka (miejsca), dlatego goście muszą liczyć się z możliwością dzielenia pokoju z innymi, nieznanymi im osobami. Łóżka w pokojach wieloosobowych przeznaczone są wyłącznie dla jednej osoby.
 14. Potrzebę otrzymania faktury należy zgłaszać w chwili przyjazdu. Faktura może być wystawiana najpóźniej w ciągu 7 dni od wystawienia paragonu. Po upływie powyższego terminu hostel odmówi wypisania faktury.
 15. W przypadku pobytu grupowego organizator grupy zobowiązany jest do wypełnienia listy uczestników i przekazania jej recepcji Hostelu. Za grupę uważa się minimum 4 osoby.
 16. Istnieje możliwość zaakceptowania przez Hostel pobytu małych zwierząt jedynie w przypadku rezerwacji całych pokoi. Pobyt zwierzęcia musi być potwierdzony przez hostel przed przyjazdem Gości.
 17. Za pobyt zwierzęcia hostel pobiera kaucję zwrotną w wysokości 100 PLN na wypadek szkód wyrządzonych przez zwierzę.
 18. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren hostelu bez powiadomienia o tym recepcji.
 19. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 06:00.
 20. Zachowanie gości hostelu oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hostel może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza tę zasadę, nawet w trakcie trwania doby hotelowej.
 21. Jakiekolwiek usterki w pokojach, w łazience, w części wspólnej prosimy zgłaszać w recepcji w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak usterek i zniszczeń.
 22. Green Hostel nie ponosi odpowiedzialności za utratę bądź uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 23. Gość hostelu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych hostelu powstałe z jego winy bądź odwiedzających go osób.
 24. Hostel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług osoby w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile przedmioty te pozostawały w zamkniętym pomieszczeniu. Przez zamknięte pomieszczenie rozumie się zamknięty na klucz pokój prywatny lub zamkniętą na kłódkę szafkę.
 25. Każdorazowo opuszczając pokój należy zakluczyć drzwi do pokoju.
 26. Gość uiszcza kaucję zwrotną w wysokości 10 zł za każdy otrzymany klucz.
 27. Za zgubienie klucza przez Gościa hostel pobiera opłatę wysokości 50 zł.
 28. Na terenie Green Hostelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i spożywania alkoholu. W przypadku złamania zakazu, gość będzie pociągnięty do odpowiedzialności, a co za tym idzie uiszczenia kary porządkowej w kwocie 300 zł.
 29. Ze względu na bezpieczeńswto przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, kuchenek, grzejników i innych tego typu urządzeń nie będących wyposażeniem hostelu. Nie dotyczny to ładowarek do telefonów oraz innych sprzętów RTV.
 30. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w hostelu będą odsyłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hostel zobowiązuje się do przechowania tych przedmiotów przez okres 3 miesięcy.
 31. W przypadku nieopuszczenia pokoju do godziny 12:00, gdy pokój ten jest zarezerwowany na kolejną dobę przez inną osobę, obsługa hostelu jest uprawniona do wejścia do pokoju pod nieobecność gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do przechowalni bagażu.
 32. Gość jest zobowiązany do utrzymania czystości we wszystkich wspólnych pomieszczeniach hostelu, tj. w kuchni/części wspólnej oraz łazience.
 33. Na życzenie Gości Green Hostel zapewnia nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
  • przechowanie bagażu gości zameldowanych w naszym hostelu
 34. Green Hostel zapewnia:
  • pościel
  • ręczniki
  • kawa i herbata 24h
  • śniadanie w formie bufetu za jedyne 25 zł
  • informacje turystyczna na żądanie Gościa
  • dostęp do suszarki, żelazka i deski do prasowania
  • WiFi
  • telewizja
  • zabawki dla dzieci

Kierownictwo i personel naszego hostelu dokłada wszelkich starań by usługi noclegowe świadczone w obiekcie były na wysokim poziomie. Jednakże zwraca się uwagę Gości by pamiętali, iż korzystają z usług hostelu, który w założeniu odbiega od standardu usług noclegowych świadczonych w obiektach hotelarskich. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

Życzymy miłego pobytu!